Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Fórum
Nincsenek témák!

Vásárlási feltételek

Általános adatkezelési irányelvek

A Neptun Kft.tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson,illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak.Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését,
tárolását,továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről különértesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuka Neptun Kft.részére adatközlők figyelmét,hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg,az adat közlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.Adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,így különösen az alábbiakkal:
2011.éviCXII.törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);
55+36(1)888-2890 Az Európai Parlament és a Tanács(EU)2016/679rendelete(2016.április27.)
–a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet,GDPR);2013.éviV.törvény–a PolgáriTörvénykönyvről(Ptk.)
;2000.évi C.törvény–a számvitelről(Számv.tv.);2017.évi LIII.törvény–a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás
megelőzéséről és megakadályozásáról(Pmt.);2013.éviCCXXXVII.törvény–a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról(Hpt.).

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja
A Neptun Kft.(2112 Veresegyház Mogyoródi u 53.,a továbbiakban,szolgáltató,adatkezelő) mint adatkezelő,
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban,valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Neptun Kft.adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.neptunkft.hu/adatvedelem címen.A Neptun Kft.fenntartja magának
a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.Természetesen az esetleges változásokról kellő időben
értesíti közönségét.Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan,kérjük,írja meg nekünk,és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Neptun Kft.elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletbentartását.A Neptun Kft.a személyes adatokat bizalmasan kezeli,és megtesz minden olyanb
biztonsági,technikai és szervezési intézkedést,mely az adatok biztonságát garantálja.A Neptun Kft.az alábbiakban
ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@neptunkft.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Neptun Kft.minden hozzá beérkezett e-mailt a személyesadatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Webáruház készítés